top of page

Kurs i buk- och thoraxröntgen - Vet Imaging Academy

Price

12700

Duration

2 dagar

Enroll

About the Course

En djupgående, interaktiv kurs i buk- och thoraxröntgen. Föreläsningar varvas med stor del bildtolkning och quiz.

Kursen hålls online: Denna kurs har de senaste åren utvecklats till en interaktiv online-kurs. Gruppövningarna sker i olika digitala rum. Vi rekommenderar att du använder en dator, gärna med head-set och med en fungerande kamera för bästa upplevelse.

Kursnivå: Medel-avancerad.

Kursen är godkänd för tillgodoräknande i den svenska specialistutbildningen i hundens och kattens sjukdomar, steg 1, och den norska spesialistutdanningen.


Målgrupp och innehåll

Den här kursen är för smådjursveterinärer som vill öka sin kunskap och säkerhet vid tolkning av buk- och thoraxbilder. Kursen innehåller många fallbeskrivningar, quiz, genomgång av fallgropar samt referat till litteratur och artiklar som stöd för att du ska kunna tolka röntgenbilden korrekt.


Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer deltagaren:ha insikt i grundläggande strålskydd.ha kunskap i generell röntgenfysik och röntgenteknik buk och thorax.ha utvecklat en systematisk och effektiv teknik för att tolka buk- och thoraxbilder hos hund och katt.kunna redovisa för den normala och rastypiska anatomin och hur den förändras vid olika projektioner och raser.förstå och beskriva olika typer av buk- och thoraxförändringar inklusive olika kontrastundersökningar samt gradera fynden efter dess mest sannolika radiologiska diagnos.ha vetskap om aktuell litteratur, länkar och web-baserade hjälpmedel.


Schema för röntgen-kursen

Dag 1


08.00 – 08.15 Registrering/inloggning


08.15 – 09.00 Introduktion i thorax-radiologi


09.00 – 10.00 Lungor


10.00 – 10.15 Paus


10.15 – 11.15 Lungor forts.


11.15 - 11.45 Quiz: Vad är det för lungmönster? 11.45 – 12.30 Kardiovaskulära strukturer


12.30 – 13.15 Lunch


13.15 – 13.45 Mediastinala strukturer


13.45– 14.30 Pleurala och extrathorakala strukturer


14.30– 15.00 Paus


15.00 – 17.00 Praktisk bildtolkning och genomgång


Dag 2


08.15 – 08.45 Introduktion i buk-radiologi


08.45– 10.00 Magtarmkanalen


10.00 – 10.15 Paus


10.15 – 10.30 Magtarmkanalen forts.


10.30 - 11.00 Quiz: Är det en främmande kropp? 11.00 – 12.15 Lever, mjälte, pancreas, urinvägar, genitalier 12.15 - 12.30 Massa i buken


12.30 – 13.15 Lunch


13.15 – 14.00 Bukhålan


14.00 – 14.30 Praktisk bildtolkning


14.30 – 14.45 Paus


14.45 – 16.00 Forts praktisk bildtolkning och avslutningSå tycker deltagarna

“En otroligt bra övergripande kurs inom thorax och abdomen radiologi! ”

“Välbehövlig i det dagliga kliniska arbetet och speciellt när man är ensam på jouren”

“Väldigt lärorikt, nyttigt och framför allt mkt intressant!”

“Informativ och välstrukturerad kurs med mycket bra handouts att ta med hem!””Verkligen ett bra kurs, har lært jätte, jättemycket!”

“Väldigt lärorik kurs, perfekt sammansättning av kunskaper som behövs i den kliniska vardagen för att tolka röntgenbilder.”

“Pedagogiskt upplagd kurs som ger kursdeltagaren bra vertyg för att själv kunna tolka framtida röntgenbilder.”

“Mycket bra och lärorik kurs”

“Oumbärlig för alla smådjurspraktiker som jobbar på mindre klinik utan bilddiagnostiker”

Your Instructor

Lisa Friling

Lisa Friling

Europeisk specialist i bilddiagnostik, Dip ECVDI. Lisa tog veterinärexamen vid SLU år 2004 och blev Specialist i hundens och kattens sjukdomar (steg 1) 2009. 2015 blev hon steg 2-specialist i bilddiagnostik och 2018 tog hon sin europeiska examen i Diagnostic Imaging (Dip ECVDI).

bottom of page