top of page

Kurs i endoskopering

Price

12 000

Duration

1 dag

Enroll

About the Course

Kursen innefattar utredningsgången innan endoskopi samt praktisk hantering av endoskopet så att du självständigt kan utföra undersökningen! Vi diskuterar även tolkning av biopsisvaret tillsammans med patologen och går igenom rengöringen av endoskopet.


Målgrupp: veterinärer

Nivå: för allaYour Instructor

Caroline Harlos, Anna Selin, Rodrigo Grandón, Johan Svärtskog, Åsa Wolf

Caroline Harlos, Anna Selin, Rodrigo Grandón, Johan Svärtskog, Åsa Wolf


Caroline Harlos, Leg veterinär, Specialist i hundens och kattens sjukdomar
Caroline är gastroguru och kommer att dela med sig av sin långa erfarenheter av att diagnostisera och behandla mag-tarmpatienter.


Anna Selin, Leg veterinär, Specialist i hundens och kattens sjukdomar
Anna har en bred bas som intern medicinare och träffar därigenom många magtarm-patienter. Anna kommer både att föreläsa om och förevisa endoskopering.


Rodrigo Grandón, Leg veterinär, Patolog
Rodrigo kommer att prata om histopatologiska fynd från mag-tarmkanalen och hur han tolkar preparaten.


Johan Svärtskog, Tekniker Kungsängens medicinska
Johan vet allt om endoskopet och kommer att förevisa rengöring och hantering av dessa.


Åsa Wolf, Leg veterinär
Åsa träffar många magtarmpatienter och utför regelbundet gastro- och rektoskoperingar
Åsa kommer att förevisa i endoskopering

bottom of page