top of page
IMG_3316.HEIC

Hjälp oss att minska vår stråldos

Handfri röntgenteknik
-ta röntgenbilder utan att stanna kvar i röntgenrummet

Handfri röntgenteknik innebär att vi inte håller i patienten när röntgenbilden tas. Våra hållande händer ersätts istället av hjälpmedel såsom rep, kilar, vaggor och sandsäckar. Det gör att vi kan lämna röntgenrummet eller ta ett steg tillbaka när bilden tas.

Varför är det viktigt att undvika onödig strålning?

Vi som utsätter oss för röntgenstrålning har en ökad risk att utveckla cancer. 

Stöd oss i arbetet mot en bättre hälsa för personal inom djursjukvården ❤️Genom att jobba handsfree efterlever vi Strålsäkerhetsmyndighetens krav på ett strålsäkert arbetssätt

 

Utdrag från Strålsäkerhetsmyndighetens handbok: Anmälningspliktig verksamhet – Smådjursröntgen

"Vid exponering ska lämpliga åtgärder vidtas för att djuret ska vara så stilla som möjligt utan att arbetstagare eller allmänhet behöver hålla i det"

 

“En person som måste uppehålla sig i röntgenrummet under exponering ska befinna sig så långt från röntgenutrustningen som möjligt"

Vanliga frågor

Tar det längre tid att röntga handsfree?

Nej, det tar inte längre tid att röntga djur som fått lugnande. Det är även lättare att ta finare bilder handsfree, då vi lättare kan göra små justeringar på djurets position. Att röntga vakna djur kan ibland ta lite längre tid, men bara några minuter extra. 

Kan alla jobba handsfree?

Absolut! Tekniken är utformad för att vara reproducerbar och enkel istället för att med erfarenhet utveckla "en känsla i händerna" som vid traditionellt handhållande. Därför kan både nybörjare och erfarna bildtagare ta lika fina röntgenbilder.

Är tekniken validerad?

Ja! Handsfree-tagna HD- och ED-bilder går bra att skicka in till SKK. Bildkvalitén är också utvärderad av våra svenska (Steg 2) och europeiska (Dip ECVDI) radiologer.

Varför ska vi jobba handsfree, är röntgenstrålning verkligen så farligt?

Du som utsätter dig för röntgenstrålning har en ökad risk att utveckla cancer. Den risken varierar mellan individer, kön och ålder. Vi vet att unga kvinnor har en förhöjd risk. Strålningen kan ge skador i din arvsmassa eller ge dina kommande barn en ökad risk att utveckla cancer. Den risken är helt onödig att ta nu när vi vet hur man röntgar handsfree.  

Vad säger lagstiftningen?

Vi som tar röntgenbilder på djur, har samma strålskyddslag som röntgensjuksköterskor och tandläkare. Som ni säkert tänkt på, är personal inom humanvården sällan eller aldrig inne i rummen när en röntgenbild tas. Samma arbetslagar gäller även för oss. Vi får endast i undantagsfall stå inne i röntgenrummet vid bildtagning.
Läs mer om lagstiftningen här.
Hur kommer jag igång att jobba handfritt. Läs mer här
bottom of page