top of page
Image by Pacto Visual
Logo - Vet imaging academy (1).png

E-learningkurs i strålskydd

Denna kurs är anpassad för djursjukvård och erbjuds i syfte att säkerställa strålskyddet och uppfylla SSM:s krav på teoretisk kunskap i strålskydd

Påbörja och avsluta när det passar dig!

Pris: 495 SEK/person

Varför en kurs i strålskydd? 

Den 1 juni 2019 uppdaterades strålskyddslagen med tydligare regler för krav på strålskyddsutbildning och dokumentation av genomförd utbildning av personal som jobbar med joniserande strålning.

I syfte att säkerställa strålskyddet kan vi nu erbjuda en e-learningkurs i strålskydd som passar både den lilla kliniken och det stora djursjukhuset.

Målgrupp och innehåll

Denna strålskyddskurs riktar sig till personal som tar röntgenbilder och veterinärer som ordinerar röntgenundersökningar med syfte att uppfylla strålskyddslagens krav på dokumenterad och genomförd utbildning (SSMFFS 2018:1, 2018:2).

Kurslängden är ca 1.5 timme och omfattar en genomgång av lagtexten, röntgenfysik, risker med joniserande strålning och praktiska tips för att minska sekundärstrålning till personalen. Kursen är uppdelad i sju delar där varje del följs av några kunskapsfrågor. Utbildningen avslutas med ett sluttest.

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i 7 delar och beräknas ta c:a 1,5h att genomföra

Introduktion

Del 1 - Allmänt om strålning

Del 2 - Röntgenutrustningen

Del 3 - Stråldoser till människan

Del 4 - Skador och risker

Del 5 - Strålskyddslagen

Del 6 - Strålskydd i praktiken

Del 7 - Bildoptimering

Varför du ska gå på just denna webbkurs?

SKAPAD FÖR VETERINÄRMEDICINISK VERKSAMHET

Kursen är specifikt utvecklad för sköterskor och veterinärer inom djursjukvården vilket gör den tydligt praktiskt användbar.

INTERAKTIVT

LÄRANDE

Kursen är uppdelad i kortare avsnitt med kunskapsfrågor efter varje avsnitt för att optimera inlärningen.

GÖR KURSEN PÅ DINA VILLKOR

Denna webbkurs kan genomföras på datorn eller mobilen vilket ger en personlig flexibilitet när/hur kursen kan utföras samt möjlig minimal påverkan i den dagliga kliniska verksamheten.

Föreläsare

Image by Sereja Ris

Kursen utförs på en separat e-learning plattform

Eftersom denna kurs är en ren webbkurs så görs kursen på en separat e-learning plattform. Anmälan, betalning och inloggning sker därifrån. Gå vidare genom att trycka på länken nedan. 

bottom of page